A+ A A-
  • Kategoria: Śladem zapomnianych pieśni

Wyrycka kultura w opisie i obiektywie.

art1

Zespół śpiewaczy z Wyryk – Połodu w składzie (od lewej):
Maria Sakowiec, Zofia Peszko, Marianna Wegiera, Janina Horszczaruk, Zofia Zarczuk, który w 1987r na XXI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą wyśpiewał Basztę – główną nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych.

 

Czytaj więcej: Wyrycka kultura w opisie i obiektywie.

  • Kategoria: Śladem zapomnianych pieśni

SŁOWO WSTĘPNE

slowo wstepne„Co wieś, to inna pieśń” - głosi staropolskie przysłowie. I rzeczywiście, polski folklor ma tyle barw, co pasiasta wyrycka, albo nawet łowicka spódnica. Każdy region odznacza się odmiennymi zwyczajami, wierzeniami i obrzędami. Ma swoją gwarę, kuchnię, architekturę i odmienny ludowy strój. Tego bogactwa i różnorodności zazdroszczą nam inne kraje Europy. W dobie globalizacji, komercjalizacji życia i likwidacji granic, to właśnie tradycja, folklor i kultura dają nam poczucie odrębności, odróżniają nas od innych narodów i strzegą polskiej tożsamości.

Czytaj więcej: SŁOWO WSTĘPNE